Ring ring
TỔNG CỤC CẢNH SÁT
CỤC CẢNH SÁT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
Logo
CẢNH BÁO
Việc xây dựng các trang web khiêu dâm là hành vi vi phạm pháp luật,
quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự 1999 nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Cơ quan công an đang xem xét trang web này để tập hợp xử lý!
Click vào đây để được chuyển hướng tới trang web thích hợp